Hier staan (gratis) downloadbare e-boeken in epub format. 


 

Zingeving, een bundeling van verhalen die betekenis geven aan persoonlijke gebeurtenissen

Sporen van God, een serie korte overdenkingen over de mystieke weg.

 


Volwassen geloof, over de weg van onvolwassen naar volwassen (christelijk) geloofDrie-op-vrijdag, een driegesprek tussen een jood, een moslim en een christen. Eerder gepubliceerd als columns in dagblad Trouw


Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info