Kindergebeden


Hieronder staan een aantal mogelijke christelijke kindergebeden verzameld, voor het eten en voor slapen gaan. Welke je gebruikt, hangt uiteraard van je eigen manier van geloven af, de leeftijd van je kinderen en de mogelijkheden van je gezin.

  

Avondgebeden

Goede God,

De nacht gaat komen,

deze dag is weer voorbij.

Laat mij van uw liefde dromen,

blijft U nu ook dicht bij mij.

Zegen papa, zegen mama,

broertjes, zusjes, iedereen.

Ooms en tantes, opa’s, oma’s,

maak zo alle mensen één.

Amen.

 

----

Lieve Jezus, ik ga slapen

En ik zeg U: goedenacht.

Ik zal niet bang zijn in het donker,

Want mijn engel houdt de wacht.

 

----

Aan het eind van deze dag,

dank ik dat ik praten mag,

met mijn God die heel dichtbij,

als een Vader zorgt voor mij.

 

----

Ik ga slapen, ik ben moe.

Sluit mijn beide oogjes toe.

Here, houdt ook deze nacht.

Over mij getrouw de wacht.

 

'k Bid voor alle zieken, Heer,

En help ook de armen weer.

Ja, voor alle mensen saâm,

Bid ik U in Jezus Naam.

 

Doe mij dankbaar en gezond,

Opstaan in de morgenstond.

Als 'k mijn oogjes open doe,

Straalt Uw vriend'lijk licht mij toe.

(of: straalt uw zon mij vrolijk toe)

 

------

(evt. op de wijs van Altijd is kortjakje ziek)

Nu de nacht komt, lieve Heer,

Kniel ik voor mijn bedje neer.

Heer ik dank U voor vandaag,

Voor Uw liefde en ik vraag,

Of U bij mij blijven wil,

Als het donker wordt en stil.

Amen.

 

---------

(Evt. op de wijs van: Tussen Keulen en Parijs)

Heer, ik dank U voor de dag,

die U hebt gegeven.

U die heel de dag ons zag,

bent dichtbij gebleven.

Slapen ga ik deze nacht,

want ik weet U houdt de wacht,

tot de nieuwe morgen.

Dank voor al Uw zorgen.

 

------ 

Klassiek liedje:

Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de Vader in de hemel
die van alle kinderen houdt.

Ook voor zieke kinderen zorgt hij
kent hun tranen, kent hun pijn
Ja voor groten en voor kleinen
Wil de Heer een helper zijn.

Op de blijde lichte dagen, 
In de lange, donk're nacht, 
Altijd wil Hij voor ons zorgen, 
Altijd houdt Hij trouw de wacht.

Daarom vragen wij eerbiedig
Vouwen wij de handen saam
Heer die altijd naar ons luistert
neem ook ons gebedje aan.

  

LIEVE GOD  (Elly Zuiderveld)

Met mijn handen samen

en mijn ogen dicht

kom ik met U praten

Vader van het licht.

 

Ik wil U bedanken,

ook voor deze dag.

Wilt U voor mij zorgen

dat ik groeien mag?

 

Wilt U mij ook helpen

als ik speel of leer,

om bij U te blijven

heel dicht bij U, Heer?

 

Zegen alle kinderen.

Mensen groot en klein.

Laat er vrede komen,

laat er liefde zijn.

Amen.

 

-----

Of het donker is of licht

‘k doe mijn beide ogen dicht.

Dank U Heer, dat u mij kent

En u altijd bij mij bent.

 

-----

U bent  de Herder die ons hoedt

U bent de Gids die ons geleidt....

Blijf bij ons tot in eeuwigheid.

 

----

God zal je zegenen,

God zal je bewaren

 

----

De nacht en de dag

God heeft ze geschapen

Hij is heel dichtbij,

nu kun je gaan slapen.

  

VOOR HET ETEN

   

Brood voor het leven,

voedsel voor onderweg,

gekregen van God

die met ons meegaat.

 

----

Voordat wij beginnen,

vragen wij U, Heer:

Kom aan onze tafel

En zegen ons steeds weer!

 

---

Gezegend o God zij uw Naam,

Gezegend u die de wereld voedsel geeft,

voedsel voor alle mensen.

 

---

(moeder of vader of een van de kinderen) : Het eten is klaar!

(allen) Dank U God voor het eten en elkaar.

(Amen).

----

Wij zijn bij elkaar, het eten staat klaar, maar eerst zeggen wij samen: dank u wel God, amen. 

 

of gezongen: 


  Een klassieke gezongen canon: 

 1. Voor alle goede gaven, Heer, zij u de dank en eer.

2. Wij danken u voor dagelijks brood, kracht en gezondheid Heer.

3. Halleluja, halleluja, halleluja, amen.

    

Een Taizé lied als: ubi caritas et amor, deus ibi est. (daar waar liefde is, daar is God)  


Of: Gloria in Excelsis Deo (mooi om meerstemmig te zingen met iets oudere kinderen.)

 

Een mooi Ionaliedje is deze:


Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info