Over deze site:


Deze site is opgezet om allerlei aanwijzingen over God beschikbaar te maken.

Het zijn persoonlijke bronnen, inzichten, ervaringen en lessen opgeschreven en gepubliceerd in artikelen voor kranten en tijdschriften, of voor gebruik in de kerk en daarbuiten. Enkele onderdelen zijn met toestemming overgenomen van anderen. Regelmatig wordt er nieuw materiaal toegevoegd. 

 

Marianne Vonkeman (1955) studeerde theologie in Brussel, Pasadena (in de VS), Utrecht en Tilburg. Daarnaast volgde zij trainingen en opleidingen in (klinisch) pastoraat, voortgezette liturgische vorming, (boeddhistische) meditatie, christelijke mystiek en geestelijke begeleiding.

Zij werkte achtereenvolgens als (jeugd) predikant in een Assemblies of God kerk in Hollywood  (VS), organiseerde nascholingscursussen voor predikanten in Californië, gaf leiding aan interkerkelijke charismatische vieringen in Utrecht, werd in 1989 predikant in de protestantse kerk van Angeren en van 1993-2008 in Vlaardingen. Van 2009-2021 was zij predikante in Santpoort-Velserbroek. Nu is ze met emeritaat. Momenteel is zij redactielid van het tijdschrift over spiritualiteit en mystiek Herademing. Zij is getrouwd met Jean-Jacques Suurmond. Samen hebben zij twee dochters en vier kleinkinderen. Marianne heeft allerlei retraites begeleid en trainingen gegeven. Ook geeft ze lezingen over spiritualiteit en mystiek.  

 

Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.