KLASSIEKE TEKSTEN

In de loop van 2000 jaar christendom hebben een aantal boeken en boekjes hun waarde bewezen voor de groei in het geestelijk leven. Ze zijn geschreven door mensen die ervaring hadden in het begeleiden van mensen op hun levensweg. Veel teksten hebben wel enige vertaling of toelichting nodig voordat je de smaak ervan te pakken krijgt.

   Het belangrijkste om te onthouden is dit: ze zijn bedoeld om iets op je onderste lagen in beweging te krijgen. Dus niet zozeer om je informatie te verschaffen, al kunnen ze je wel aan het denken zetten. Vergelijk het met poëzie. Door de teksten vaak - en het liefst hardop - te lezen, dring je er dieper in door - en zij in jou. En dan - als God het wil en jij ontvankelijk bent - kunnen ze een ander perspectief openen.


Hein Blommestijn

Dr. Hein Blommestijn

   Veel teksten van de volgende pagina's zijn gebruikt bij een serie studiedagen die door Dr. Hein Blommestijn en Dr. Jos Huls werden geleid.  Zij zijn beiden karmeliet en gespecialiseerd in de mystieke traditie. 

Jos Huls

Dr. Jos Huls


 


Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info