Saša Karelic


Sasa Karelic


Deze uit Bosnië afkomstige kunstenaar, tevens docent aan De Rietveld academie in Amsterdam, thematiseert het ambivalente in religie en kunst.  

Een aantal jaar geleden werkte hij samen met Jean-Jacques Suurmond (theoloog) aan een kunstproject dat atheïsten/kunstenaars en theologen met elkaar in gesprek brengt - of moet je zeggen: in verwarring? Het project mondde uit in video-installaties, boeken, columns en een extra light project : een mist en licht installatie in de Noorderkerk te Amsterdam in 2009.

Een impressie:


Website van Saša: www.sasakaralic.nl

Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info