Lachspiegel voor pastores 

 


 

Stelling:  Een geestelijke roeping wijst op een narcistische kwetsuur. 

 

 

Want:

 

 

-  Pastores identificeren zich met een groots ideaal: Jezus. Ze zijn herders die dé Herder vertegenwoordigen, het geïdealiseerde ouderbeeld. En... een roeping maakt speciaal, toch?

 

 

- Pastores staan graag in het middelpunt: hun favoriete plek is in het spotlicht van Tafel of altaar of twee meter boven de rest, op de preekstoel. En algauw bouwen ze een website waar ze hun wijsheid etaleren..

 

 

- Pastores hebben onduidelijke egogrenzen: ze openen zich beroepshalve voor allerlei soorten mensen en gaan dagelijks om met de Oneindige...

 

 

- Pastores krijgen intimiteit zonder zelf op het spel te komen: mensen vertrouwen zich aan hen toe zonder wederkerigheid. Zij spiegelen zonder zelf gespiegeld te worden (behalve in de spiegel die hierboven staat..)

 

 

- Negatieve persoonlijkheidsaspecten worden in de kerk met de mantel der liefde bedekt. En wat een toga allemaal verhult...

 

 

- Pastores beleven vitaliteit zonder risico: door deelgenoot te zijn van existentiële ervaringen van anderen: geboorte, huwelijk, dood. Beter dan Netflix... 

 

 


 

 


 

Sporen van God
Kun je iets van God merken ? Misschien wel.
Map
Info