sporen van God
mystiek
ervaring
natuur
christendom
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
God en oud schroot
kunstenaars
rembrandt
rembrandt2
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

rembrandt: jeremia
rembrandt anna
De profeet Jeremia wenend over de verwoesting van Jeruzalem

Hier zit hij, oud geworden in dienst van God. Ik ben te jong, had hij geprotesteerd, toen God hem tot zijn spreekbuis riep. Heel zijn leven heeft hij de ondankbare taak gehad om slecht nieuws te brengen aan een volk dat niet wilde horen.

En nu zijn zijn voorspellingen uitgekomen. Wat kan hij anders dan treuren? Het oordeel van God is niet om je over te verheugen maar om over te wenen, zoals ook de profeet Jona met veel moeite moest leren. Jeremia leunt op een dik manuscript (het woord bijbel is wellicht later toegevoegd).


Zijn het zijn klaagliederen over Jeruzalem, is dit het boekwerk van al zijn verzuchtingen? Naast hem ligt gouden vaatwerk, misschien gered uit de tempel. Een offerschaal, beeld van hoe Jeremia zijn eigen leven heeft aangeboden aan God. Beeld van al die slachtoffers in de bloedige geschiedenis van de mens.


Het licht valt van boven, op zijn gerimpelde hoofd, op zijn naakte voet. Zo kwetsbaar is de mens, zo kwetsbaar is de droom van God..

 

De profetes Hanna (of Anna in de NBG vertaling).

Een oude vrouw van 84 jaar, aandachtig gebogen over de bijbel. Het licht valt schuin van boven en van achteren en verlicht haar gerimpelde hand en de hebreeuwse letters. Hanna zelf is in de schaduw. Heel haar figuur werkt als een aanwijzer voor dat ene, voor dat Woord.


Je ziet de liefde ervoor uitgebeeld in de tederheid van het gebaar van haar hand, in de zorgvuldigheid van de rimpels die Rembrandt geschilderd heeft. Hij koos zijn moeder als model voor deze profetes. Hier is wijsheid in persoon, lijkt het ons te zeggen. Hier is aandacht, zorgvuldigheid en vertrouwen op het licht dat op je valt en waarnaar je mag verwijzen. En waar wijst Hanna op? De bijbel vertelt het: ze spreekt over het kind met allen die uitzien naar bevrijding (Lucas 2.36-38).


Dat is de wijsheid van de ouderen die Godsvertrouwen hebben geleerd uit alles wat ze gezien en geleefd hebben.