sporen van God
mystiek
artikelen
klassieke teksten
eckhart
wolk van niet-weten
hammarskjöld
johannes vh Kruis
theresia van avila
thomas a kempis
de st. exupéry
simone weil
simoneweil2
beatrijs v nazareth
joodse verhalen
Christus visioen
thomas merton
augustinus
miskotte
mp3 cursussen
aanbevolen boeken
podcasts
ervaring
natuur
christendom
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

Karel Heiko Miskotte 

 

1894-1976

 

Kornelis Heiko Miskotte (Utrecht, 23 september 1894 - Voorst, 31 augustus 1976) was een protestants theoloog en kan bij de mystieke traditie gerekend worden. Hij werd geboren in een orthodox-christelijk gezin. Na het christelijk gymnasium studeerde hij van 1914 tot 1920 in zijn geboortestad Utrecht theologie. Miskotte had van jongs af grote liefde voor de natuur (bossen, bomen) gekoesterd en kende de romantische neiging om op te gaan in het Al-Ene. Als student begon hij deze gevoelens te wantrouwen als heidens. Onder invloed van het werk van Henriette Roland Holst werd hij socialist.

Na zijn studie was Kortgene in Noord-Beveland zijn eerste gemeente, die hij van 1921 tot 1925 diende. Hij werd wel de "rooie dominee" genoemd. Zijn preken en de artikelen in het door hem zelf uitgegeven gemeenteblaadje (later uitgegeven onder de titel ‘Als een die dient…’) waren soms te hoog gegrepen voor zijn gemeenteleden, hetgeen hem teleurstelde.

Door zijn openlijk verzet tegen het nationaal-socialisme en fascisme was Miskotte geliefd bij gelovigen en ongelovigen. Ook onderhield hij contacten met het ondergronds verzet en gaf onderdak aan joodse medeburgers.

Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, werd Miskotte benoemd tot kerkelijk hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij de orthodox-protestantse theologie à la Karl Barth uitdroeg. Tijdens zijn professoraat heeft hij ook een aanzet gegeven tot vernieuwing voor het Liedboek voor de Kerken. Om gezondheidsredenen ging hij eind 1959 met emeritaat. Tot zijn dood in 1976 woonde Miskotte in Voorst.