sporen van God
mystiek
ervaring
natuur
christendom
kerk
waarom kerkdienst?
gebaren en gebruiken
symbooltaal
spirituele weg
aswoensdag en berouw
het nut van twijfel
kijk in de kerk
kerkbladmeditaties
ziekenzalving
theologenpagina
(kerk) humor
lachspiegel voor ds
kerkmoppen1
kerkmoppen2
meer cartoons
gezinsrituelen thuis
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

kleine (lach)spiegel voor pastores
die werken in een narcistische cultuur

stelling:

Een geestelijke roeping wijst op een narcistische kwetsuur.

 

Want:

-  Pastores identificeren zich met een groots ideaal: Jezus. Ze zijn herders die dé Herder vertegenwoordigen, het geïdealiseerde ouderbeeld. En... een roeping maakt speciaal, toch?

- Pastores staan graag in het middelpunt: hun favoriete plek is in het spotlicht van Tafel of altaar of twee meter boven de rest, op de preekstoel. En algauw bouwen ze een website waar ze hun wijsheid etaleren..

- Pastores hebben onduidelijke egogrenzen: ze openen zich beroepshalve voor allerlei soorten mensen en gaan dagelijks om met de Oneindige...

- Pastores krijgen intimiteit zonder zelf op het spel te komen: mensen vertrouwen zich aan hen toe zonder wederkerigheid. Zij spiegelen zonder zelf gespiegeld te worden (behalve in de spiegel die hierboven staat..)

- Negatieve persoonlijkheidsaspecten worden in de kerk met de mantel der liefde bedekt. En wat een toga allemaal verhult...

- Pastores beleven vitaliteit zonder risico: door deelgenoot te zijn van existentiële ervaringen van anderen: geboorte, huwelijk, dood. Beter dan GTST...


zelfkennis is de weg naar Godskennis....