sporen van God
mystiek
ervaring
natuur
christendom
kerk
waarom kerkdienst?
gebaren en gebruiken
symbooltaal
spirituele weg
aswoensdag en berouw
het nut van twijfel
kijk in de kerk
kerkbladmeditaties
ziekenzalving
theologenpagina
(kerk) humor
lachspiegel voor ds
kerkmoppen1
kerkmoppen2
meer cartoons
gezinsrituelen thuis
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

strip noach
strip walvislunch


Toen God uit de rib van Adam een vrouw schiep, bracht Hij hem in slaap. Maar voordat Hij hem in diepe slaap deed verzinken, zei hij tegen Adam: “Geniet er van, want dit wordt je laatste rustige nacht!”


Een klein meisje zat op de knie van haar grootvader terwijl hij haar een verhaaltje voorlas. Af en toe keek ze op van het boek en aaide over opa’s wang. En dan aaide ze over die van haarzelf. Ineens zei ze: opa: heeft God jou gemaakt? Ja, schatje, God heeft mij lang geleden gemaakt. O, zei ze, opa, heeft God mij ook gemaakt? Jazeker, kindje, God heeft jou nog niet zo lang geleden gemaakt. Het meisje aaide weer over hun wangen en zei toen: God wordt er wel steeds beter in, hè?


Aankondiging op het prikbord van de kerk:

zondag 10 uur:Thema: Jezus wandelt op het water.                                                 17 uur: Op zoek naar Jezus.

 

Eva en Adam zitten romantisch in het paradijs onder een vijgenboom (nog zonder vijgeblad uiteraard). Eva slaat haar lange wimpers op naar Adam en vraagt: hou je nog van me? Natuurlijk, zegt Adam, van wie anders?


Lieve God,  in plaats van mensen te laten doodgaan, en alsmaar nieuwe te maken, kunt u die we al hebben niet gewoon houden?  hartelijke groet, Paula