sporen van God
mystiek
ervaring
natuur
christendom
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
inhoud cursus
opzet van de cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

versierd paaskruis

De cursus loopt van Advent tot Pinksteren.

 

Deze cursus volg je zonder begeleiding. Er zijn verschillende blokken met bijbelverhalen en vragen die je helpen om na te denken over je eigen leven. Iedere week is er één verhaal met vragen. Je volgt het ritme van het kerkelijk jaar. Je legt als het ware het leven van Jezus over je agendatijd heen en onderzoekt welke accenten dat brengt in je zelfonderzoek. Mocht je toch vragen hebben, stuur een mail via het contactformulier.

 

Hier kun je de blokken downloaden en evt. uitprinten:

 

BLOK 1: Advent ot Kerst

 

BLOK 2: Kerst en Epifanie

 

BLOK 3: Tot Aswoensdag

 

BLOK 4: De weken tot Pasen

 

BLOK 5: Extra: De week tot Pasen (overdenkingen voor iedere dag)

 

BLOK 6: Van Pasen tot Pinksteren

 

 

 

 

Voorbeeld uit Blok 6: van Pasen tot Pinksteren 

 

Thema: Leven uit wat je gegeven wordt

 

Pasen valt altijd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Het nieuwe leven van Pasen wordt vijftig dagen lang gevierd. Alles doet mee: de maan die de nacht verlicht, het ontluikende voorjaar, de kracht van de zon als beeld van het licht van God dat overwint, de graanoogst die van Pasen tot Pinksteren loopt en verwijst naar Gods toekomst. Het ritme van het liturgisch jaar is geankerd in het concrete bestaan van mensen. De weg van God is niet iets anders dan het gewone leven maar ligt er midden in.

 

Het gaat om een omkering: niet meer vanuit je eigen projecten in het leven staan, maar oog krijgen voor wat er naar jou toekomt en wat er van binnenuit in je beweegt.

In deze periode gaat het om een groeiende openheid voor wat er aan je gegeven wordt, met wie je verbonden bent, hoe de weg jóu wil gaan. De concrete gebeurtenissen van je leven zijn niet zonder bevrijdende mogelijkheden, of ze nu positief of negatief zijn. 

 

Jezus is opgestaan uit de dood. Hij die woord en beeld van God is, kan niet vernietigd worden. Wat dat betekent, wordt in allerlei verhalen toegelicht. Zijn leerlingen worden op hun beurt gestempeld door het nieuwe leven van Jezus. Leven in verbinding met hem, is deelnemen aan de toekomst van God. Zo leren mensen elkaar te verstaan, zich met elkaar te verbinden en aan elkaar te groeien. Want dit is de toekomst die waar wil worden: de hele wereld als één lichaam, samenwerkend om het geheel gezond te houden. Eenheid in verscheidenheid, net als de Drie-Ene God. Daar komen we vandaan en dat komt naar ons toe - en dat hoeft niet zozeer bereikt als wel ontvangen en gevierd te worden.

 

 Tweede week van Pasen: 

 

Gewonde genezer

Het nieuwe leven van Jezus draagt de sporen van oude wonden. Dat maakt hem authentiek en geloofwaardig. Niets menselijks is hem vreemd, hij is geen superman geworden. Toch hebben menselijke beperkingen geen vat meer op hem: gesloten deuren zijn geen belemmering. Niets kan zijn aanwezigheid tegenhouden.

 

Johannes 20: 19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

 

Mensen bezeren elkaar en worden gekwetst, en allemaal gaan we dood. Juist dat besef zou ons met elkaar kunnen verbinden. Hoe werkt dat bij jou? Zijn de kwetsuren die je hebt opgelopen in het leven iets dat je dichterbij anderen brengt of juist niet? Waarom is dat zo denk je?

 

Jezus geeft zijn leerlingen de heilige Geest, de creatieve kracht die van God komt en die heilig, heel maakt. Want alleen zo kunnen mensen elkaar vergeven, dat wil zeggen: elkaar helpen los te komen van het kwaad dat ze doen. Ver-geven is: doorgeven wat je zelf gekregen hebt. En dan kan het heel ver gaan.

 

Wat komt er bij jou boven als je dit leest en denkt aan je eigen ervaringen?