sporen van God
mystiek
ervaring
natuur
christendom
wat is het?
bijbel
lectio divina
kracht onderweg
stem van verlangen
preken
bijbelpreken
wie ben ik?
bach-preken
popsongpreken
preek en kunst
wanneer lees je echt
kerstverhalen
atheïsme en geloof
crucifixen
lam van God
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

 

Verkondiging bij matt.6:24-34 en het lied: Als de liefde niet bestond)

 

 

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond 

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan 

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestoven
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond 

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs 

Ik zou sterven van de kou
En m'n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

 

Zorgeloosheid. Iemand die God dient is zorgeloos.  Daaraan herken je de liefde die alle angst verdrijft.

Als de liefde niet bestond, dan zou de zee het strand verlaten - maar dat doet ze niet. Zorgeloos bruist en klokt het op het IJmuiderstrand, alsof er geen economische crisis is, en geen provinciale verkiezingen en arabische opstanden, geen mensen die te vroeg  of te laat doodgaan, de golven blijven bruisen. Als ik er doorheen zit, dan ga ik naar het strand - en luister naar het gesprek van de zee met het zand en ik voel mijn ziel weer - die vreemde ruimte waar een zorgeloze lach klinkt - als je goed luistert..

 

Je kunt niet van God houden en van Mammon de geldgod, zegt Jezus. Hij zegt niet: dat mag niet, maar dat gáát niet. Dat gaat vanzelf niet. Dat komt omdat God en de Mammon elkaar eruit gooien als ze in je zitten. Zorgeloosheid is het kenmerk van iemand die God dient. Een heel goed besluit dus van Suus en Maup vandaag, om een stap te zetten in dat dienen van God. Als het goed is wordt, daar vanzelf hun leven zorgelozer van.

 

Waarom is dat zo?

Maak je geen zorgen over jezelf - kijk naar de vogels, de bloemen, het gras - God zorgt toch ook voor hen? Kijk naar de stromende rivieren, de bloemen en de dieren - zijn dat geen tekenen dat de liefde nog altijd bestaat? Maak je geen zorgen, zegt Jezus daar boven op de berg waar de lucht helder is, en hij alles kan overzien. Boven op de berg - dat is bijbeltaal - dat is waar God woont, dat is waar alles naar toe gaat, dat is waar onze wegen ophouden en je terug kunt kijken en kunt zien waar je verkeerde wegen in sloeg. Al die zorgen om dingen die voorbijgaan. Al die gesprekken in je hoofd, om te oefenen voor die situatie waar je bang voor was. Al de stemmen die je ’s nachts wakker hielden en overdag het zweet deden uitbreken.  Zonde van je leven.

Zorgeloosheid komt voort uit Gods-dienst. En als je niks met het woord God kunt, denk dan aan de maan die blijft schijnen en de aarde die weer groen wordt - dat gaat toch gewoon door, ook al stort je wereld in? Als de liefde niet bestond ..

 

Maar... Als de liefde niet bestond .. dan had ik ook geen zorgen.

Hoe gaat die baan uitpakken voor mijn dochter? Hoe gaat het met mijn kleinkind als ze ver weg verhuizen? Wordt mijn man niet weer ziek? Trekt mijn vader het nog, zonder mijn moeder? Kunnen mijn vrienden hun scheiding, hun ziekte, hun werkeloosheid aan? Kan mijn kerk het grote geluk van God blijven ontvangen en vieren? Kan mijn land een menswaardig land blijven? Kan mijn wereld de opwarming van de aarde wel aan? Als je liefhebt, beginnen toch juist de zorgen? Daaraan merk je dat je liefhebt, toch? Hoe zit dat dan met die heilige zorgeloosheid van Jezus? Hoe zit het dan met de liefde die alle angst verdrijft, zoals de bijbel belooft?

 

Je kunt niet God dienen en de mammon, zegt Jezus daar boven op die berg, daar, waar het einde van het verhaal zichtbaar is en alles duidelijk wat je nu nog niet helemaal in beeld hebt.

 

De mammon is de geldgod. Je kunt niet tegelijk van God houden en van geld. Eigenlijk is het nog veel sterker wat hier staat. Het gaat niet om geld alleen, het gaat om de zucht ernaar, de drang die je voelt om geld te verwerven. En waarom willen we dat? Dan kun je kopen wat je wilt, krijgen wat je wilt, hebben wat je wilt. Dan heb je controle, dan heb je bezit. Dan kunnen we ons lege ik vullen met dingen en dan lijkt het tenminste nog wat.

Want kijk nog eens goed naar die zorgen die we hebben. Zorgen over mijn leven, mijn kind, mijn geliefde, mijn huis, mijn baan, mijn vrienden, mijn kerk, mijn land. MIJN MIJN MIJN. Als ik zou beseffen: het is Gods kind, Gods geliefde, Gods huis, Gods baan, Gods vrienden, Gods land, Gods wereld - verandert er dan niet wat in dat bezorgd zijn van ons? Verandert er dan niet wat in de manier waarop ik er mee omga?

 

Zorgeloosheid, kenmerk van een gelovig mens. Kenmerk van de liefde die niet neemt maar geeft.  Maar hoe kun je liefhebben zonder zorgen?

 

Loesje weet het. Loesje zegt: Zorgen moet je niet hebben maar doen.

En zo kun je ook zeggen: liefde moet je niet hebben maar doen, God moet je niet hebben maar doen.

 

Denk nog eens terug aan het lied:

als de liefde niet bestond
zal de zon niet langer stralen
de wind zal niet meer ademhalen
als de liefde niet bestond.

 

Want de liefde is meer dan je privé gevoel voor een speciaal iemand. Meer dan de lentekriebel tussen je benen. De liefde waar dit lied over gaat, de God waar Jezus het over heeft, die is meer dan het privé gepriegel op onze vierkante centimeter van het leven, het is deel van een groot vlammend eeuwig vuur dat  de zon doet draaien en de wind doet ademhalen en de bloemen doet groeien op het gras dat zo maar de oven in verdwijnt. De liefde die je voelt voor een speciaal iemand is een weerspiegeling en doorkijkje naar iets dat nog veel omvattender is. Als onze liefde sterft, door het leven of door de dood, dan nog blijft de zon stralen en zweven de meeuwen door de lucht en worden lammetjes geboren in de wei.

 

Het is de Mammon die onze kleine liefdes losknipt van dat grote geheel.

 

Wat moet je doen als je zorgen teveel bezórgd zijn wordt? Wat moet je doen als je liefde niet beantwoord wordt? Geef het terug aan de bron van de liefde. Laat je verlangen terugvloeien in de rusteloze zee van Gods oneindige liefde. Wat moet je doen als je van de verkeerde houdt, of je kind wil niets meer van je weten, of je gevoel van liefde  is uitgedoofd?

 

Richt de vonk van je verlangen op het vuur van God. Zo sterft er niets van je liefde, al kun je het niet langer kwijt. Zo vind je de bezitsloze zorgeloosheid van de eeuwige liefde die niet afhankelijk is van wisselende gevoelens of veranderlijke omstandigheden. Zo vind je de vrijheid van de zorgeloosheid van de liefde die op God lijkt.

Zorgen moet je niet hebben, maar doen. Liefde moet je niet hebben maar doen. God moet je niet hebben, maar doen. In de kerk en in je leven. Zorgeloos.

 

 

TerugVerder